🇸🇰Fáza tvorby učebných materiálov a testovacieho vyučovania v rámci projektu Seven SMART Steps bola úspešne ukončená. Počas adaptačného procesu 22 učiteľov vypracovalo obsah v 5 tematických skupinách.
Výsledkom spolupráce učiteľov sú kvalitné učebné materiály, ktoré sa obsahovo zamerajú na výstupnú úroveň 9. ročníka základnej školy a ktoré sme overili v reálnych školských podmienkach. Vyhotovené učebné materiály obsahujú celkovo 327 superunit úloh. Blok SU sa skladá z troch nezávislých úloh: základná úloha, pomocná úloha a vysvetlenie (text alebo video). Pomocné úlohy a vysvetlenia pomáhajú žiakom, keď sa zaseknú, aktivujú ich vedomosti a vedú ich k správnemu vyriešeniu úlohy. Proces osvojovania si učebného materiálu žiakom zároveň spríjemňuje a uľahčuje celkovo 117 audiovizuálnych vysvetliviek.

SKÚSENOSTI ŠTUDENTOV S PILOTNÝM VYUČOVANÍM
Žiaci mali s používaním aplikácie pozitívne skúsenosti počas testovania aplikácie niektorí študenti strávili v aplikácii viac hodín. Spätná väzba od študentov jasne ukázala, že sa im učenie v aplikácii páčilo.

ZHRNUTIE VÝSLEDKOV
– 3 régiá
– 22 pedagógov
– 5 okruhy tém: matematika, prírodné vedy, dejepis, čítanie s porozumením
– pilotné vyučovanie: obsah testovaný s 406 žiakmi
– počet úloh: 981
– počet superunit úlohov: 327
– počet audiovizuálnych vysvetlení: 117

🇭🇺A 7SS projektben

  • 3 régió (Magyarország, Felvidék és Erdély)
  • 22 pedagógusa
  • 5 munkacsoportban
  • 4 tantárgy tananyagait készítette el, amelyet
  • 406 diák tesztelt kb. 15 fős tanulócsoportokban.

Az ezt a folyamatot lezáró workshop keretében közösen gondoltuk át a tapasztalatainkat, megosztottuk egymással a jó és hasznos gyakorlatokat. Szóba kerültek az egyéni készégek terén bekövetkezett változások, a felmerülő nehézségek, valamint a szakmódszertani meglátások is. Örömmel vettük a résztvevői visszajelzéseket, hiszen célunk, hogy együtt alakítsuk ki a tananyagfejlesztés logikáját és az alkalmazás főbb funkcióit.

Az egyéni készségek területén a visszajelzések egységesen egyértelmű és határozott fejlődésről számoltak be. A tartalomfejlesztő pedagógusok nem csupán a Tanlet alkalmazás használatát sajátították el, de számos IKT-eszközzel és programmal megismerkedtekmely ismereteket már a projekt alatt is hasznosították a mindennapi oktatási rutinjukban. Képessé és motiválttá váltak korszerű audiovizuális tartalmak önálló előállítására, az oktatás bármely formájában (online vagy személyes) hasznosítható anyagok alkalmazására.

A pilotoktatás pozitív tanulási élményt biztosított a diákoknak; előfordult, hogy egyes tanulók több órát is eltöltöttek az útvonalban a tesztoktatás során. A diákok egyértelműen élvezték az alkalmazásban való tanulást.

A releváns szakmai javaslatokat szándékunkban áll visszacsatolni a tanlet.classyedu.eu platform és a játékmotorok továbbformálásának munkálatába.

A közös munka eredményeként megszületett egy színvonalas, gyakorló pedagógusok által készített tananyag (a 8. osztályos kilépő szintet megcélzó tartalommal), melyet valós iskolai körülmények között teszteltek a tanárok és a diákok.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *